ดร.พัชระ งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
พร้อมคณะกรรมการติดตามทุนนักเรียน มูลนิธิ ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาชนในพระบรมราชินูปภัมภ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ และ โรงเรียนคลองเสาธง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ

By Admin