เดือน: เมษายน 2022

ประกาศ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 8 รายการ (กลุ่มที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1

วันที่ 21 เมษายน 256…

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด