วันที่ 12 กรกฏาคม 2565 นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการประธานการประชุมแก้ไขหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ นายทวีสิทธิ์ ใจห้าว…. รองศึกษาธิการภาค 8ชลบุรี/นายวินัย ยงเขตรการณ์…ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ/นายทศพร ถือพุดซา….ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1นางธัชชนก พละศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ/นายวรพจน์ สิงหราช ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการจำกัด/ ผู้แทน ธนาคารแห่งประเทศไทย/ผู้แทนธนาคารกรุงไทย/ ผู้แทนธนาคารออมสิน/ ผู้แทนธนาคารอาคารสงเคราะห์.นายสุรศักดิ์ คำนู. รองผอ.สพป.สป.1/ นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์..รองผอ.สพป.สป.1/นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ผอ.โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองจ.สมุทรปราการ นางวาสนา แจ่มเจริญ ผอ.กลุ่มอำนวยการสพป.สมุทรปราการ เขต1 และ ทีมแก้ปัญหาหนี้สินครูสถานีจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมสนั่น อินทรประเสริฐ ชั้น 10 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

นายยุติธรรม สุขปลั่ง รายงาน

By Admin