Month: August 2022

สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 สพป.สมุทรปราการ เขต1 ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนป้อมพระ จุลจอมเกล้า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถม

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานเปิดการฝึกอบรมขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นระดับก่อนประถมศึกษา(เลือกรายการ) แบบ ๒ จำนวน ๑ ชุด โรงเรียนวัดบางหัวเสือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การแข่งขันกรีฑาและกีฬาอนุบาล กลุ่มศรีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2565

นายสุรศักดิ์ คำนู รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต1 ประธานเปิดการแข่งขันกรีฑาและกีฬาอนุบาล กลุ่มศรีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2565

นายทศพร ถือพุดซา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต1 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

นายทศพร ถือพุดซา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต1 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

นายทศพร ถือพุดซา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต1 นำคณะบุคลากรและข้าราชการครู สังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต1 ตรวจสุขภาพประจำปี 2565

นายทศพร ถือพุดซา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต1 นำคณะบุคลากรและข้าราชการครู สังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต1 ตรวจสุขภาพประจำปี 2565

ขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนคลองบางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ/ บ้านพักครู โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ/ บ้านพักนักการภารโรง โรงเรียนวัดคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์

นที่ 22 สิงหาคม 2565 นายทศพร ถือพุดซา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต1 มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ คำนู รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต1 ขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนคลองบางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ/ บ้านพักครู โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ/

ดร.ภูมิ พระรักษา รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านจาก “อ่านได้” สู่ “อ่านเป็น” สำหรับครูผู้สอน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ 2565

ดร.ภูมิ พระรักษา รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านจาก “อ่านได้” สู่ “อ่านเป็น” สำหรับครูผู้สอน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ 2565

สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เปิดการอบรมโครงการภาวะผู้นำ สภานักเรียน ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานเปิดการอบรมโครงการ ภาวะผู้นำสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565