เช้าวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 (08.30 น.) นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานการประชุมรับฟังการแถลงข่าวการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยมี นายสุรศักดิ์ คำนู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นางปรางมาศ สุขล้อม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวนิตยา นาคสังข์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมไอยรา อาคาร 2 ชั้น 1 โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. นางสาวตรีนุช ได้ฝากเรื่องการเยี่ยมบ้านนักเรียน กำกับดูแลนักเรียน เพื่อผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และเน้นย้ำเรื่องโรงเรียนคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก รวมถึงทวิศึกษา ดูความจำเป็นว่านักเรียนมีความต้องการอะไร เพื่อสานต่อโครงการนี้

นางพรฤดี มารศรี รายงาน

By Admin