เดือน: มกราคม 2023

ประชุมคณะกรรมการประเมินระดับกลุ่มจังหวัดในกลุ่มจังหวัดที่ 1 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 เวล…

เอกสารประกวดราคาการซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๖ การจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน ๒ รายการ ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการประเมินบุคคลตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข…

สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดกิจกรรมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคล และสวดมนต์อธิษฐานจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา…

ประกาศ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกาศ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ เ…

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพิ่มเติม สำหรับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพิ่มเ…

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด