เดือน: กุมภาพันธ์ 2023

การจัดประเมินโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย สำหรับโรงเรียนในเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566…

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๕ รายการ (ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ และครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด