ผู้เขียน: Admin

สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 สพป.สมุ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นระดับก่อนประถมศึกษา(เลือกรายการ) แบบ ๒ จำนวน ๑ ชุด โรงเรียนวัดบางหัวเสือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

นายทศพร ถือพุดซา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต1 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

นายทศพร ถือพุดซา ผอ.สพป.สมุทรป…

ขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนคลองบางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ/ บ้านพักครู โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ/ บ้านพักนักการภารโรง โรงเรียนวัดคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์

นที่ 22 สิงหาคม 2565 นายทศพร ถ…

ดร.ภูมิ พระรักษา รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านจาก “อ่านได้” สู่ “อ่านเป็น” สำหรับครูผู้สอน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ 2565

ดร.ภูมิ พระรักษา รองผอ.สพป.สมุ…