ผู้เขียน: Admin

สพป.สมุทรปราการ เขต 1 รับมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม ขนมขบเคี้ยว ฯลฯ จาก ดร.ปิ่นทอง ใจสุทธิ ผอ.รร.บ้านขุนสมุทรไทย

เมื่อวันที่ 2 สิงหาค…

ดร.ภูมิ พระรักษา รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ติดตามการใช้จ่ายเงินของโรงเรียนในโครงการสนับสนุนทุนนักเรียนยากจนพิเศษพร้อมมอบโต๊ะญี่ปุ่นให้นักเรียนโรงเรียนวัดสุขกร

ดร.ภูมิ พระรักษา รอง…

ประชุมผู้บริหารโรงเรียน เพื่อมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 และแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid – 19 ระบบ Goole Meet

วันที่ 17 พฤษภาคม 25…

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด