Author: Admin

ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564 (แจ้งเปลี่ยนแปลงความต้องการวิชาเอกที่ใช้รับย้าย)

1.เเจ้งทุกโรงเรียนใน…

ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564

1.เเจ้งทุกโรงเรียนใน…

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด