ผู้เขียน: Admin

การประชุมชี้แจงการจัดสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา โดย สสวท.ร่วมกับ สพฐ. และ สพป.ทุกเขต ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล

     วันที่ 8 กุมภาพ…