หมวดหมู่: การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 8 รายการ (กลุ่มที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)