หมวดหมู่: การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นระดับก่อนประถมศึกษา(เลือกรายการ) แบบ ๒ จำนวน ๑ ชุด โรงเรียนวัดบางหัวเสือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด