Category: ข่าว

ข่าวสาร สพป.สป. เขต 1

กิจกรรม “ส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ”

เมื่อวันที่ 1 กุมพาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายนายสุรศักดิ์ คำนู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นำคณะบุคลากรในสังกัดร่วมทำกิจกรรม "ส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ" ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

ประชุมคณะกรรมการประเมินระดับกลุ่มจังหวัดในกลุ่มจังหวัดที่ 1 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินระดับกลุ่มจังหวัดในกลุ่มจังหวัดที่ 1 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.ภูมิ

สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมแสดงถึงสัญลักษณ์การขับเคลื่อนเขตสุจริต

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานนำบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมแสดงถึงสัญลักษณ์การขับเคลื่อนเขตสุจริต ได้แก่ การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ

รับมอบนโยบายและแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 14.30 น. นายภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ประธาน พร้อมคณะฯ ร่วมประชุมกับ นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นายวิทยา อรุณแสงฉาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

พิธีระลึกบูรพาจารย์ งานวันครู ครั้งที่ 67 สพป. สมุทรปราการ เขต 1

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงาน

สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดกิจกรรมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคล และสวดมนต์อธิษฐานจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พร้อมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคล และสวดมนต์อธิษฐานจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่

เปิดงานศิลปหัตถกรรมระดับเขต ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ครั้งที่ 70 พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวัดด่านสำโรง โดยมี ดร.ภูมิ พระรักษา ,นายสุรศักดิ์ คำนู ,นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1…

การเลือกตั้งสรรหากรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 2565 แทนตำแหน่งที่ว่างตามวาระ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานหน่วยเลือกตั้งที่ 1 ดำเนินการเลือกตั้งสรรหากรรมการแท

ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ประธานเปิดการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.ภูมิ พระรักษา, นายสุรศักดิ์ คำนู , นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ดร.ฐิติญารัตน์ มีไมตรีจิตต์

การประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ จำนวน 56 รายการ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ นางสาววิวาวรรณ เนตรทิพวัลย์ ผู้อำนวย