หมวดหมู่: ข่าว

ข่าวสาร สพป.สป. เขต 1

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1

วันที่ 21 เมษายน 256…

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด