หมวดหมู่: ข่าว

ข่าวสาร สพป.สป. เขต 1

การประชุมชี้แจงการจัดสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา โดย สสวท.ร่วมกับ สพฐ. และ สพป.ทุกเขต ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล

     วันที่ 8 กุมภาพ…