หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนภาษาไทย เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการซื้อครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระ (เลือกรายการ) แบบ ๒ จำนวน ๑ ชุด (กลุ่มที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕