หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการซื้อครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระ (เลือกรายการ) แบบ ๒ จำนวน ๑ ชุด (กลุ่มที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน (โต๊ะเรียน มอก.๑๔๙๔-๒๕๔๑ และเก้าอี้เรียน มอก.๑๔๙๕-๒๕๔๑) จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน ๓ (กลุ่มที่ ๓ ชุด จำนวน ๓ โรงเรียน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศ ร่างประกาศและเอกสาร ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศสพป.สมุทรปราการ เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาแล…

ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) 2565

ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุ…

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด