แสดง # 
แบบประมาณการซ่อมแซมปี 2560
ระเบียบพัสดุ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 สพป.สมุทรปราการ เขต 1
ที่ ศธ 04149/4159 เรื่อง การนำส่งข้อมูลนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นภาค ปีการศึกษา 2557
การตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระบบ DMC
ส่งรายงานค่าไฟฟ้า โดยด่วน
ด่วน กรอกข้อมูลในระบบ EMIS
การกรอกข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 1/2557
  พัชระ  งามชัด  
  นายภูมิ  พระรักษา  
Copyright © SAMUTPRAKAN PESAO 1
Samut Prakan Primary Education Service Area Office 1 Information Technology for Education Center | ITEC
34/4 Sukhumwit Road, Paknam, Muang, Samut Prakn 10270
Call : 0-2384-8088-92, 0-2371-6021-2, 0-2371-6084, 0-2384-3278 0-2384-3989, 0-2384-5476 and 0-2394-5705 Fax : 0-2371-6085
eMail : itec.sp1@gmail.com