เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมาเวลา 08.00 น นายชูชาติ แก้วนอก รองผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต1 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างเคารพธงชาติและสวดมนต์หน้าเสาธงบริเวณลานจอดรถ สพป.สมุทรปราการ เขต1 ตามโครงการเขตสุจริตและนายชูชาติ แก้วนอก ได้กล่าวให้กำลังใจแก่ข้าราชการทุกคนโดยเน้นย้ำ การทำงานที่โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม ภาพ/ข่าว โดย พรฤดี มารศรี

 

  

 

  

 
 
 

ดร.ชูชาติ  แก้วนอก

ดร. ชูชาติ  แก้วนอก

ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

ผู้อำนวยการ

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ระบบสาระสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

ระบบเผยแพร่ผลงานวิชาการ

efix

ระเบียบวาระและรายงานการประชุม

facebook samutprakan1

แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี

เว็บไซต์สถานศึกษา

โรงเรียนรัฐบาลในสังกัด สพป.สป.๑

 


โรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.สป.๑
 

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
 


เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา

Kroobannok Education News

20 เมษายน 2562