ดร.ชูชาติ  แก้วนอก

ดร. ชูชาติ  แก้วนอก

ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เว็บไซต์สถานศึกษา

โรงเรียนรัฐบาลในสังกัด สพป.สป.๑

โรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.สป.๑

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.


เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ระบบสาระสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

ระบบเผยแพร่ผลงานวิชาการ

efix

ระเบียบวาระและรายงานการประชุม

facebook samutprakan1

แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี

 

หน้าหลัก

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้วย PLC

  • เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 06 เมษายน 2560 21:56
  • เขียนโดย สมยศ ศรีประเสริฐ
  • ฮิต: 3370

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้วย PLC

อ่านเพิ่มเติม: อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้วย PLC

เปิดโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม

  • เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 06 เมษายน 2560 21:54
  • เขียนโดย สมยศ ศรีประเสริฐ
  • ฮิต: 2262

เปิดโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม

อ่านเพิ่มเติม: เปิดโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม

Kroobannok Education News

เข้าสู่ระบบ

จำการเข้าระบบ