ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

นางปภาภรณ์ ศรีแพทย์ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดกลางวรวิหาร สมุทรปราการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา พร้อมกันบริเวณพิธี