ประชุมคณะอนุกรรมการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ที่ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เวลา 13.30 น. ดร.ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานการประชุม

คณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/2259 เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการสรรหาครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี