ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

วันนี้ (7 ธ.ค.) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2559