ประชุมคัดเลือก

ประชุมคัดเลือก

การประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด  ครั้งที่ 6 /2559  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม  2559   โดยมีนายวืชัย จันทร์จำรูญ ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  อบจ.สมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมยุวรี