เมื่อวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยมี นายศาสตรา ปาสาบุตร ,นายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นายพินิจ แสงจันทร์วิบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สิบโทอภิชา เพ็ชรน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่านสำโรง และคณะกรรมการดำเนินการสอบ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดด่านสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยนายทศพร ถือพุดซา ได้กำชับกรรมการในขั้นตอนการดำเนินการสอบให้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม นายทศพร ถือพุดซา ได้เดินทักทายพบปะพูดคุยและให้กำลังใจกับผู้เข้าสอบอย่างเป็นกันเอง ณ บริเวณสนามสอบ และในช่วงเช้านายทศพร ถือพุดซา ได้ตรวจเยี่ยมห้องสอบทั้ง 36 ห้องโดยมี นายศาสตรา ปาสาบุตร นายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี สิบโทอภิชา เพ็ชรน้อย นายพินิจ แสงจันทร์วิบูลย์ ร่วมตรวจเยี่ยมห้องสอบด้วย พบว่า เรียบร้อยดี ไม่มีปัญหา

 

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด