ข่าวล่าสุด

นายทศพร ถือพุดซา เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวิชาการ ตลาดนัดพอเพียง โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า นายทศพร ถือพุดซา นำเสนอข้อมูลการบริหารงาน สพป.สมุทรปราการ เขต1 ต่อคณะกรรมการนำเสนอข้อมูลเพื่อรับการ Coaching ดร.ภูมิ พระรักษา รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ร่วมงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ร่วมงานทอดผ้าป่าโรงเรียนวัดรวก(สายราษฎร์สงเคราะห์) นายสุรศักดิ์ คำนู รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ มอบเงินบริจากทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าหลัก

Previous
Next

ข่าวสาร สพป.สป. เขต 1

นายทศพร ถือพุดซา เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวิชาการ ตลาดนัดพอเพียง โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า

วันที่ 7 เมษายน 2564 นายทศพร ถือพุดซา เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวิชาการ ตลาดนัดพอเพียง โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า

อ่านต่อ »

นายทศพร ถือพุดซา นำเสนอข้อมูลการบริหารงาน สพป.สมุทรปราการ เขต1 ต่อคณะกรรมการนำเสนอข้อมูลเพื่อรับการ Coaching

วันที่ 5 เมษายน 2564 นายทศพร ถือพุดซา นำเสนอข้อมูลการบริหารงาน สพป.สมุทรปราการ เขต1 ต่อคณะกรรมการนำเสนอข้อมูลเพื่อรับการ Coaching

อ่านต่อ »

นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ร่วมงานทอดผ้าป่าโรงเรียนวัดรวก(สายราษฎร์สงเคราะห์)

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายทศพร ถือพุดซา
ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต1 (ประธาน)
นายวัชรพงษ์ ซ้ายโพธิ์กลาง รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1
นายสุรศักดิ์ คำนู รองผอ.สพป.สมุทรปราการเขต1
ร่วมงานทอดผ้าป่าโรงเรียนวัดรวก(สายราษฎร์สงเคราะห์)

อ่านต่อ »

นายสุรศักดิ์ คำนู รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ มอบเงินบริจากทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ คำนู รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ มอบเงินบริจากทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสมุทรปราการ

อ่านต่อ »

สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ปฏิญาณตนหน้าเสาธง

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑
มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ใจ เสือประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ นำคณะข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
ปฏิญาณตนหน้าเสาธง

อ่านต่อ »

นายทศพร ถือพุดซา ร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน ณ โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ นายสุรศักดิ์ คำนู รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ ร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน ณ โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย

อ่านต่อ »

นายสุรศักดิ์ คำนู รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ คำนู รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

อ่านต่อ »

ตรวจเยี่ยมสิ่งก่อสร้าง ปี2563,โครงการอาหารกลางวัน,ห้องน้ำโรงเรียนสะอาดโรงเรียนพิบูลประชาบาล

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการรสพป.สมุทรปราการ เขต 1 ตรวจเยี่ยมสิ่งก่อสร้าง ปี2563,โครงการอาหารกลางวัน,ห้องน้ำโรงเรียนสะอาด โรงเรียนพิบูลประชาบาล

อ่านต่อ »

ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาของครูผู้สอนตามแนวทาง Active Learning ปีการศึกษา ๒๕๖๓