หน้าหลัก

Previous
Next

สรุปผลรายงานการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

ข่าวสาร สพป.สป. เขต 1

การจัดซื้อจัดจ้าง
Admin

ประกาศ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ

ประกาศ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ

Read More »
ประชาสัมพันธ์
Admin

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

Read More »
ข่าว
Admin

ประชุมรองผู้อำนวยการฯ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เพื่อมอบนโยบายและวางแผนการทำงาน

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.15 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ

Read More »
ข่าว
Admin

ประชุมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ คำนู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานการปร

Read More »
ข่าว
Admin

การประชุมวางแผนการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการ สพป. สมุทรปราการ เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ภูมิ​ พระรักษาา รองผู้อำนวยการ สพป. สมุทรปราการ​ เขต​ ๑ ดำเนินการประชุมวาง

Read More »
ประชาสัมพันธ์
Admin

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ จำนวน ๖ อัตรา

📢ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ จำนวน ๖ อัตรา
📄ยื่นแบบคำขอเปลี่ยน ตำแหน่ง/ย้าย/โอน พร้อมเอกสารด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบุคคล อาคาร ๒ ชั้น ๒ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑
⏱ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ

Read More »

ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การประชุมสัมมนาวิชาการนวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่

กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด