เดือน: พฤษภาคม 2024

สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ PISA การขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน ระดับนานาชาติ (PISA)

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เว…

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึ…

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึ…

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิก บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ…

เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได 6 ชั้น สู่ความสำเร็จในการอ่านจับใจความสำคัญ ที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ด้านการอ่าน สำหรับครูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นภายใต้โครงการ : ส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิถีในการค้นหา ความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้น

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นาย…

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึ…

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด