เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานคณะกรรมการดำเนินการเก็บข้อมูลและกลั่นกรองประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (PA) ปีงบประมาณ 2566 โดยมี ดร.ภูมิ พระรักษา ,นายสุรศักดิ์ คำนู , นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และประธานกลุ่มโรงเรียน เป็นคณะกรรมการ มีนางสาวพิมพ์ใจ เสือประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ โดยให้ผู้บริหารโรงเรียนและรักษาการฯ นำเสนอผลงานการบริหารงานต่อคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3
พรฤดี มารศรี รายงาน
 

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด