วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา โดย สสวท.ร่วมกับ สพฐ. และ สพป.ทุกเขต ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุมไอยรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการสมุทรปราการ เขต 1 พร้อมด้วย นางฐิติญารัตน์ มีไมตรีจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามและโรงเรียนพร้านีลวัชระ และคณะกรรมการดำเนินงานร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด