เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายทศพร ถือพุดซา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานการประชุมทางไกล โดยประชุมร่วมกับรองผอ.เขต,ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด เพื่อแจ้งมาตรการข้อกำหนดของศบค.ในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การดูแลตนเองเมื่อต้องออกไปในที่สาธารณะหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลา การเตรียมจัดทำแผนงบประมาณ 2565 กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มงานดำเนินโครงการต่าง ๆ อย่างเร่งด่วนและมีประสิทธิภาพ และการประเมินคุณธรรม สุจริตและโปร่งใส

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด