เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายภูมิ พระรักษา รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 รับการประเมินการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ด้านที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีนายทศพร ถือพุดซา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ประธานคณะกรรมการ นายวรพจน์ สิงหราช ผอ.สพม.ฉะเชิงเทรา และนายครรชิต เผื่อนด้วง ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 4 สพป.สมุทรปราการ เขต 1

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด