เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานการปล่อยแถวเฝ้าระวังและสร้างความปลอดภัย พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.)โดยมี ดร.ภูมิ พระรักษา นายศาสตรา ปาสาบุตร นายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.) เข้าร่วมประชุมและรับมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 ตามที่ สพฐ.โดยศูนย์ความปลอดภัย สพฐ.ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติงานเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 12- 15 กุมภาพันธ์ 2567 หลังการรับมอบนโยบายเสร็จสิ้น นายทศพร ได้ทำการปล่อยแถวเฝ้าระวังและสร้างความปลอดภัยออกปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด