สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดอบรมการพัฒนาเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุตั้งแต่ ปี 2564 – 1 มิถุนายน 2565 โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
รุ่นที่ 2 วันที่ 26 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนพร้านีลวัชระ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โดยมี วิทยากรหลายท่าน นำโดย 1.นายทศพร ถือพุดซา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 บรรยายในหัวข้อ “นโยบายเร่งด่วน สพฐ 2565″ 2.ดร.ภูมิ พระรักษา รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ในหัวข้อ “ความก้าวหน้าและความมั่นคงในวิชาชีพครู” 3.นายสุรศักดิ์ คำนู รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครู” 4.นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ในหัวข้อ “การเสริมสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ความเป็นครู” 5.ดร.คณาพร คมสัน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในหัวข้อ “เทคนิคการจัดการเรียนรู้” 6.ว่าที่ ร.อ.ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด