เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมเขียนเรียงความ ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3/ กิจกรรมแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ป.4-6 กลอนสี่ และ ม.1-3 กลอนสุภาพ/ กิจกรรมอ่านจับใจความสำคัญ ระดับชั้น ม.1-3 ทั้งนี้ นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตรวจเยี่ยมการแข่งขัน และร่วมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด