เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 63 เวลา 08.30 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.เขตฯ ข้าราชการและ ลูกจ้าง ทำกิจกรรมการประกาศปฏิญญาเขตสุจริตหน้าเสาธง โดยเคารพธงชาติ สวดมนต์ และยืนสงบนิ่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ทำเป็นประจำในทุกวันจันทร์ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการ นอกจากนี้ท่านผอ.เขต ได้ถือโอกาสใช้เวลาหลังกิจกรรมเคารพธงชาติ พบปะพูดคุยกับบุคลากรในสังกัดในเรื่องของการปฏิบัติงาน หลักคำสอนทางศาสนา และการปฏิบัติตนในที่ทำงาน ฯลฯ

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด