เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พร้อมด้วย นายศาสตรา ปาสาบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นำข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างทำกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2567 ระหว่างเดือนธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ และเพื่อปลูกฝัง/สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษา และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีจิตสำนึกและจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในวันพุธแรกของทุกเดือน ในเวลา 09.00-10.00 น. ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และภายในอาคาร

พรฤดี มารศรี รายงาน

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด