เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Open House “เปิดบ้านวิชาการ ชวน ชม ชิม ย้อนวันวาน” ประจำปีการศึกษา 2566 และกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมี นางสาวรัชนี จันทร์ทับทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้กับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ

พรฤดี มารศรี รายงาน

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด