วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายทศพร ถือพุดซา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธาน คัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วนเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ และร่วมทำสัญญาประสานความร่วมมือด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษากับทางโรงเรียน โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่าและวัดโยธินประดิษฐ์ร่วมทำสัญญาข้อตกลงร่วมด้วย

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด