เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เข้าร่วมประชุมพิจารณาจัดทุนน้อมเกล้าฯ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนักเรียนโรงเรียน ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อพระราชทานสำหรับทุนการศึกษานักเรียน โดยมีคณะกรรมการจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ ชั้น 6 โรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.พระประแดง
พรฤดี มารศรี รายงาน
 

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด