เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานชุมนุมรอบกองไฟ ในการจัดกิจกรรม “เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2566 ของโรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล)” ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ แคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

พรฤดี มารศรี รายงาน

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด