เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ ดร. ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี (ลูกเสือสำรอง) เข้าค่าย Day Camp ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนคลองมหาวงก์ ร่วมกับโรงเรียนวัดสำโรงเหนือ โรงเรียนวัดบางด้วน และโรงเรียนวัดบางนางเกรง ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “กฐิน กุยยกานนท์” จังหวัดสมุทรปราการ

พรฤดี มารศรี รายงาน

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด