ดร.สุวิทย์ มูลคำ (อดีต) ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาน ศึกษา สพฐ. วันที่ 5 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยมี ดร.ภูมิ พระรักษา รองผอ.สมุทรปราการ เขต1 และนส.พิมใจ เสือประเสริฐ ผอ.กลุุ่มบริหารงานบุคคล ให้การต้อนรับ

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด