วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 (ประธานศูนย์สอบ) นายวัชระพงษ์ ซ้ายโพธิ์กลาง รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 (รองประธานศูนย์สอบ) นายมณีวัฒน์ ชัยประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ ตรวจรับข้อสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O- NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพป.สมุทรปราการ เขต1 ร่วมช่วยจัดเก็บโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด