เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธาน พร้อมด้วย ดร.ภูมิ พระรักษา นายศาสตรา ปาสาบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (PERFORMANCE AGREEMENT:PA) เพื่อประเมินสัมฤทธิ์ผลพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ของผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กับผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 9 ราย ดังนี้ 1.นางสาวสิรินทิพย์ ทองนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม 2.นางอมรรัตน์ โพธิ์ตระการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลม 3.นางสาวธิดารัตน์ นวลนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ 4.นายภุชิสะ รุ่งรัตนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลาง 5.นางสาวสุนันทนา โตอุตชนม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกอบัว 6.นางสาวจิตรกานต์ กิ่งใบสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคันลัด 7.นางศิริพร สุภาภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง 8.นางสาววรัลชญาน์ วรวิศาลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกระสอบ และ9.นายทศพร พะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางขมิ้น ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3

พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด