นายขูชาติ ทรัพย์มาก (อดีต) ผู้เชึ่ยวชาญ สพฐ. เป็นวิทยกร ให้ความรู้ เรื่องวิสัยทัศน์และภาวผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทางวิชาการสู่ความสำเร็จ ในโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด