เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดสุขกร เพื่อให้ขับเคลื่อนไปตามแนวนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เก่ง ดี มีความสุข ตามสูตร 12 – 12 – 4 ทั้งนี้ได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย และให้คำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมี นายปัญญา จันทร์ย้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขกร นำตรวจเยี่ยม

พรฤดี มารศรี รายงาน

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด