เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนคลองมหาวงก์ อ.เมือง เพื่อสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงความเหมาะสมของอาหารกลางวันทั้งในด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ และความถูกต้องตามหลักโภชนาการสำหรับนักเรียน เพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบาย และจุดเน้นของ สพฐ. ให้ผู้เรียนได้รับความสุขและมีความพร้อมในการเรียน ณ โรงเรียนคลองมหาวงก์

พรฤดี มารศรี รายงาน

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด