เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาคัดเลือกรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2567 กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ ที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นครูดีในดวงใจของ สพฐ. และเผยแพร่ผลงานความดีให้ปรากฏต่อสาธารณชนเป็นแบบอย่างของครูและเด็กให้ทำความดี ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด