วันที่ 7 เมษายน 2564 นายทศพร ถือพุดซา เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวิชาการ ตลาดนัดพอเพียง โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โดยมีดร.วีรนุช สุทธพันธ์ กล่าวรายงาน

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด