วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ คำนู รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ มอบเงินบริจากทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสมุทรปราการ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด