1.เเจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด

2.แจ้งเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

By Admin