เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 และประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ และผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไอยรา อาคาร 2 ชั้น 1

พรฤดี มารศรี รายงาน

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด